Prospector - Grupa Konsultingowa, Broker ubezpieczeniowy

Poniedziałek, 2018.09.24

Czy wiesz, że... ?

Niedopełnienie przez właściciela budynku obowiązków przeciwpożarowych, takich jak np. kontrola stanu technicznego instalacji gazowych czy przewodów kominowych, może być przyczyną odmowy wypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela w przypadku powstania szkód spowodowanych przez pożar.