Prospector Grupa Konsultingowa2019-01-28T14:26:17+00:00
Loading...

O NAS

PROSPECTOR jest firmą konsultingową i licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym. Działamy na rynku od 1996 roku. Nasz zespół to doświadczeni profesjonaliści z różnych dziedzin. Łączy nas pasja poszukiwania rozwiązań. Świadczymy usługi doradcze i kompleksową obsługę brokerską na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorstw oraz instytucji sektora publicznego.

Jako niezależny pośrednik możemy reprezentować interesy naszych Klientów wobec różnych zakładów ubezpieczeń, zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Jesteśmy z naszymi Klientami nie tylko przy zawieraniu ubezpieczeń i ich bieżącej obsłudze, ale przede wszystkim przy likwidacji szkód – czyli w tych trudnych momentach, w których potrzebna jest natychmiastowa pomoc. W celu usprawnienia komunikacji, każdemu Klientowi przydzielany jest stały opiekun, odpowiedzialny za koordynowanie współpracy i szybkie reagowanie na pojawiające się potrzeby.

PROSPECTOR jest członkiem-założycielem powstałej w 2002 roku Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, skupiającej firmy brokerskie działające w Polsce.

CO ZYSKUJESZ

Znajomość rynku i struktur organizacyjnych ubezpieczycieli sprawia, że efektywnie prowadzimy konkursy ofert i obniżamy koszty ubezpieczeń. Podczas negocjacji często pozyskujemy od ubezpieczycieli fundusze prewencyjne, z których Klienci finansują wydatki obniżające szkodowość.

Wymierne korzyści finansowe zapewnia uszczelnienie zakresu ubezpieczeń i podwyższenie limitów odpowiedzialności gwarantujące objęcie ochroną większej liczby zdarzeń i uzyskanie wyższych odszkodowań.

Dodatkowe oszczędności przynosi przekazanie nam obsługi ubezpieczeń, co zmniejsza obciążenie personelu Klienta.

Wspieramy Klientów także w wielu kwestiach wykraczających poza standardową obsługę polis. Pomagamy uzyskać gwarancje ubezpieczeniowe, doradzamy w zakresie prawa zamówień publicznych, zarządzania należnościami, czy wyceny majątku. Uczestniczymy w organizacji benefitów pracowniczych i medycyny pracy, ułatwiamy formułowanie wymogów ubezpieczeniowych lub gwarancyjnych wobec kontrahentów, a także wdrażanie ubezpieczeniowych programów marketingowych.

ZARZĄD

Robert AndrychowiczPrezes Zarządu
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracował jako konsultant w firmie Effect Sp. z o.o. (analizy finansowe, biznes plany, restrukturyzacje i wyceny przedsiębiorstw, wykładowca na szkoleniach dla banków z zakresu ryzyka kredytowego). Uprawnienia brokera ubezpieczeniowego posiada od 1996 roku. Jeden z założycieli PROSPECTOR. W Spółce kieruje pionem ubezpieczeń finansowych. Uczestnik programu szkoleniowego prowadzonego przez Harvard Business Review. Członek Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.
Andrzej WęgrzynWiceprezes Zarządu
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. W przeszłości m.in. tłumacz w serwisie zagranicznym Polskiej Agencji Prasowej, specjalista z zakresu Business English i przedsiębiorca w branży edukacyjnej. Uprawnienia brokera ubezpieczeniowego posiada od 1996 roku. Zdany egzamin na brokera reasekuracyjnego (2002). Jeden ze współzałożycieli PROSPECTOR. W spółce rozwija kontakty zagraniczne i współpracę z ubezpieczycielami z rynków międzynarodowych. Członek Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.
Małgorzata WiśniewskaWiceprezes Zarządu
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracowała w administracji publicznej, między innymi jako specjalista w zamówieniach publicznych. Uprawnienia brokera ubezpieczeniowego posiada od 1998 roku. Z PROSPECTOR związana od 1998 roku. Autorka publikacji związanych z problematyką udzielania zamówień publicznych na usługi ubezpieczeniowe, prowadzi również szkolenia w tym zakresie. W PROSPECTOR nadzoruje piony: zamówień publicznych i programów pracowniczych. Członek Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

W pewnych specjalistycznych obszarach ubezpieczeń polski rynek nie oferuje konkurencyjnych produktów. Dla ubezpieczających korzystniejsze może okazać się poszukiwanie odpowiedniej ochrony za granicą. Dotyczy to zwłaszcza ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem niektórych zawodów. Ubezpieczenie za granicą bywa również jedynym rozwiązaniem dla części branż postrzeganych jako ryzykowne, dla których nie można znaleźć pokrycia ubezpieczeniowego na polskim rynku.

W celu umożliwienia Klientom większego wyboru i dostępu do najnowszych rozwiązań asekuracyjnych, PROSPECTOR nawiązał współpracę z Rynkiem Londyńskim, będącym światowym centrum ubezpieczeń. Dzięki umowom z naszymi partnerami akredytowanymi przy Lloyd’s of London, mamy możliwość uzyskiwania i negocjowania ofert ubezpieczenia na rynku międzynarodowym. W przypadku akceptacji przez Klientów, plasujemy ich ryzyka poza Polską i aranżujemy polisy dostosowane do funkcjonowania w warunkach transgranicznych.

PRZETARGI

więcej

PUBLIKACJE

więcej
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. Akceptuję