Contact

/Contact
Contact2019-01-21T13:23:23+00:00

PROSPECTOR
GRUPA KONSULTINGOWA SP. Z O.O.

ul. Trojańska 7
02-261 Warszawa

tel. +48 22 822 18 06
fax +48 22 853 68 99
e-mail: sekretariat@prospector.com.pl

NIP 521-12-39-462
REGON 012139310

KRS 0000093994 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 50.000 PLN

By continuing to browse this website you consent to the placement of cookies and other conditions of using this service as set out in our privacy policy. Accept