Prospector - Grupa Konsultingowa, Broker ubezpieczeniowy

Czwartek, 2018.03.22

Organizacje brokerskie


Czy wiesz, że... ?

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej nakazuje zakładom ubezpieczeń udostępniać ubezpieczającemu i ubezpieczonemu informacje i dokumenty, gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności za szkodę, na każdym etapie prowadzonego postępowania.